friluft -- Fri luft for alle inne og ute, fri fra tobakksrøyk og andre miljøgifter

 

Om friluft

Velkommen som abonnent på friluft-lista, friluft@luftvern.no, tidligere kjent som luftvern-lista!

Fra oktober 2011 utvikles luftvern.no til en kampanje for fri(sk) og ren luft, fri for tobakksrøyk og andre giftstoffer og forurensninger.
"Luftvern" går dermed inn i adressen for epostlisten, mens navnet "friluft" henspiller på at lufta må være fri for alle og dermed gift- og røykfri -- både inne og ute! Friluft og fri luft.

Eksempler på temaer du vil finne på friluft-lista:

* informasjon om og referanser til relevant litteratur,
begivenheter, forskningsresultater, nettadresser, nyheter
osv.
* dine spørsmål og svar
* diskusjon av strategier mot ufrivillig røyking, utveksling
av erfaringer, organisering av kampanjer o.l.
* hva kan vi gjøre for å stimulere påtalemakten til å forbedre
sin oppfølging av tobakkskadeloven?
* kan lovverket mot tobakk forbedres og utvikles videre?
* informasjon om/fra foreninger og aktivistgrupper, som
f.eks. Røykfritt Miljø og Røykfridemokratene
* annonsering av møter, konferanser o.l.
* sosialt, relevante gledesutbrudd og frustrasjoner
* også enkelte visitter inn i relaterte områder som
luftforurensning fra biler og fabrikker, astma & allergi
m.m. er velkommen

Postinger til friluft-lista vil ha adressen friluft@luftvern.no eller friluft@mailman.luftvern.no i To:-feltet (de to adresseformene er likeverdige). Send til denne adressen når du ønsker å sende noe til alle frilufterne og luftvernerne.

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på friluft Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Hvordan bruke epostlisten friluft
For å sende en epost til alle på listen, send den til friluft@mailman.luftvern.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på friluft

Du kan melde deg på friluft ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
Medlemmer av friluft
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen friluft), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten friluft administreres av friluft-owner at mailman.luftvern.no
Administrativ side for friluft (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på mailman.luftvern.no

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered